Meny
Sök på Wahlström & Widstrand
Välj ålder
Alla genrer
Alla serier
Format

Fina ord till Amos Oz

2013-10-17

Amos Oz nya roman Vänner emellan har fått ett fantatsikt mottagande. 

"I allt som Oz berättar finns det som vi i brist på annat kan kalla människovärde. Det är fred, försoning, frihet, hur man lever ihop även när historien skuggar samtiden. /.../ Och jag, jag upptäcker att de här så skimrande berättade ödena bosätter sig i mig. De ser först inte mycket ut för världen, men de är världen." 
Stig Hansén, Helsingborgs Dagblad

"Medmänsklighet. Om jag skulle sätta en rubrik över de här novellerna, så vore det nog den. /.../ det är då författaren Oz visar sin styrka - han med sitt eget allseende öga påkopplat. Han står, i den mörka mjuka natt han skriver fram, på romangestalternas sida med en sådan självklar empati att han också kan vara lojal med det som var gott med kibbutzen, med att då var då." 
Annelie Dufva, SR Kulturnytt

"Vänner emellan är i likhet med flera av hans tidigare liten till omfånget, men rik som vore den en tjock bok. /.../ Ingen annan än Oz kan med en så skenbar enkelhet skriva ett lands historia. Här finns inga onödiga meningar, inga transportsträckor, inget småprat. Varje ord väljs med omsorg. Det är också förunderligt hur mycket osagt som blir tydligt och hur miljöer får liv genom några få meningar. Liv också tack vare Rose-Marie Nielsens översättning. /.../ Vänner emellan växer, när allt läggs samman, ut ur kibbutzens trånga värld, ut ur Israel och till en större berättelse om allt som hör människan till." 
Monika Tunbäck-Hanson, Göteborgs-Posten

"Amos Oz tecknar med säker humoristisk blick kibbutzens intensiva men instängda liv. /.../ den beskriver med värme och sakkunskap hur den mänskliga naturen kommer i konflikt med strikta ideologiska normer." 
Eva Ström, Sydsvenska Dagbladet

"Vänner emellan är en vemodig liten bok, obetydlig till formatet men stor i alla andra avseenden. Att läsa den är som att foga samman skärvor efter en krossad kruka. Människorna och deras rätt sorgliga öden är skärvorna, krukan byn." 
Dan Sjögren, Nya Wermlands-Tidningen

  • Sveavägen 56
  • Box 3159
  • S-103 63 Stockholm