JoAnne Dahl

JoAnne Dahl är docent i klinisk psykologi vid Uppsala universitet och en av pionjärerna inom ACT i Sverige.

ACT - Acceptance & Commitment therapy - är baserad på kognitiv beteendeterapi (KBT) och en av de snabbast växande psykoterapierna idag. Metoden erbjuder ett helt nytt sätt att se på långvarig smärta. Genom att acceptera och lära oss att leva med smärtan kan vi kontrollera dess påverkan på våra liv.

JoAnne Dahl

JoAnne Dahl

JoAnne Dahl är docent i klinisk psykologi vid Uppsala universitet och en av pionjärerna inom ACT i Sverige.

ACT - Acceptance & Commitment therapy - är baserad på kognitiv beteendeterapi (KBT) och en av de snabbast växande psykoterapierna idag. Metoden erbjuder ett helt nytt sätt att se på långvarig smärta. Genom att acceptera och lära oss att leva med smärtan kan vi kontrollera dess påverkan på våra liv.

Sök bland våra böcker och författare

Sök bland våra böcker och författare