Anders Kaliff

Anders Kaliff är född 1963 i Linköping. Han är docent i arkeologi vid Uppsala universitet, där han har sysslat med såväl forskning som undervisning. Under lång tid har han även arbetat som arkeolog vid Riksantikvarieämbetet och där ansvarat för olika arkeologiska utgrävningar. Han är nu projektchef vid Riksantikvarieämbetets avdelning för arkeologiska undersökningar. 
   Parallellt med sin fältarkeologiska verksamhet har Anders Kaliff givit ut ett antal vetenskapliga och populärvetenskapliga skrifter. Bland dessa kan nämnas doktorsavhandlingen "Grav och kultplats" (1997) och den populärvetenskapliga boken "Skenet från det förflutna. Arkeologi och myter i en bronsåldersbygd" (1995). 
   Som arkeolog har Anders Kaliff främst intresserat sig för perioderna bronsålder och äldre järnålder (i Skandinavien ungefär 1800 f.Kr - 400 e.Kr) men han har deltagit i undersökningar av lämningar från flertalet arkeologiska perioder, från äldre stenålder fram till medeltid. Forskningsområden av speciellt intresse är forntida religion och föreställningsvärld samt kulturkontakter i äldre tider. 
   Anders Kaliff har främst arbetat med Skandinavisk arkeologi men han har även ett stort intresse för arkeologin i Främre Orienten. Tillsammans med arkeologen Richard Holmgren har han startat Svenska Dödahavs expeditionen, som sedan 1994 bedriver forskning och utgrävningar vid östra Dödahavsstranden i Jordanien. Arbetet sker i samarbete med de Jordanska antikvitetsmyndigheterna. 
   Under våren 2003 gav Anders Kaliff och Richard Holmgren tillsammans ut boken Arkeologer i Bibelns Sodom på Wahlström & Widstrand. Boken är en populärvetenskaplig skildring av expeditionens utgrävningar och de spännande resultat som dessa givit.

Anders Kaliff

Anders Kaliff

Anders Kaliff är född 1963 i Linköping. Han är docent i arkeologi vid Uppsala universitet, där han har sysslat med såväl forskning som undervisning. Under lång tid har han även arbetat som arkeolog vid Riksantikvarieämbetet och där ansvarat för olika arkeologiska utgrävningar. Han är nu projektchef vid Riksantikvarieämbetets avdelning för arkeologiska undersökningar. 
   Parallellt med sin fältarkeologiska verksamhet har Anders Kaliff givit ut ett antal vetenskapliga och populärvetenskapliga skrifter. Bland dessa kan nämnas doktorsavhandlingen "Grav och kultplats" (1997) och den populärvetenskapliga boken "Skenet från det förflutna. Arkeologi och myter i en bronsåldersbygd" (1995). 
   Som arkeolog har Anders Kaliff främst intresserat sig för perioderna bronsålder och äldre järnålder (i Skandinavien ungefär 1800 f.Kr - 400 e.Kr) men han har deltagit i undersökningar av lämningar från flertalet arkeologiska perioder, från äldre stenålder fram till medeltid. Forskningsområden av speciellt intresse är forntida religion och föreställningsvärld samt kulturkontakter i äldre tider. 
   Anders Kaliff har främst arbetat med Skandinavisk arkeologi men han har även ett stort intresse för arkeologin i Främre Orienten. Tillsammans med arkeologen Richard Holmgren har han startat Svenska Dödahavs expeditionen, som sedan 1994 bedriver forskning och utgrävningar vid östra Dödahavsstranden i Jordanien. Arbetet sker i samarbete med de Jordanska antikvitetsmyndigheterna. 
   Under våren 2003 gav Anders Kaliff och Richard Holmgren tillsammans ut boken Arkeologer i Bibelns Sodom på Wahlström & Widstrand. Boken är en populärvetenskaplig skildring av expeditionens utgrävningar och de spännande resultat som dessa givit.

Sök bland våra böcker och författare

Sök bland våra böcker och författare