Tage Aurell

Tage Aurell föddes 1895 i Kristiana (Oslo), där fadern arbetade som gjutare. Omkring 1900 flyttade familjen till Karlstad. Efter studier på latingymnasiet (som han dock avbröt) arbetade han i flera år som journalist och sökte sig sedan ut i Europa. 1920 bodde han större delen av året i Paris och började skriva essäer och artiklar som publicerades i svenska tidskrifter. Han studerade under en period vid Sorbonne och översatte pjäser av Strindberg och Hamsun till franska. 1930 kom han definitivt tillbaka till Sverige, bosatte sig i Mangskog i Värmland och debuterade 1932 med romanen Tybergs gård. Det var i Mangskog han utvecklade sin säregna berättarkonst. Under 30-talet publicerade han flera kortare romaner, men det först under 40-talet som han lyftes fram som en verkligt betydande och nyskapande författare. Allra längst nådde hans på en gång strängt objektiva och djupt solidariska berättelsekonst nog i de berättelsesamlingar han publicerade under 40-talet ¿ Smärre berättelser och Nya berättelser. Under 50-talet skrev han också en rad reseböcker. I Platsens ande (utkommen 1995) skildrar Lars Andersson, även han Värmlandsförfattare, Aurells ovanliga livshistoria på ett fängslande vis och ger även insiktsfulla analyser av hans verk. Det är också han som har samlat Aurells sena kortare berättelser i urvalsvolymen Grindstolpe. Av Tage Aurell har utgivits: Tybergs gård (1932), roman Till och från Högåsen (1934), roman Martina (1937), roman Skillingtryck (1943), roman Smärre berättelser (1946), berättelser Nya berättelser (1949), berättelser Bilderbok (1950), resebok, på annat förlag Liten franska stad (1954), resebok, på annat förlag Vägar och möten ((1960), resebok, på annat förlag Samtal önskas med sovvagnskonduktören (1969), berättelser Grindstolpe (1999),berättelser

Tage Aurell

Tage Aurell föddes 1895 i Kristiana (Oslo), där fadern arbetade som gjutare. Omkring 1900 flyttade familjen till Karlstad. Efter studier på latingymnasiet (som han dock avbröt) arbetade han i flera år som journalist och sökte sig sedan ut i Europa. 1920 bodde han större delen av året i Paris och började skriva essäer och artiklar som publicerades i svenska tidskrifter. Han studerade under en period vid Sorbonne och översatte pjäser av Strindberg och Hamsun till franska. 1930 kom han definitivt tillbaka till Sverige, bosatte sig i Mangskog i Värmland och debuterade 1932 med romanen Tybergs gård. Det var i Mangskog han utvecklade sin säregna berättarkonst. Under 30-talet publicerade han flera kortare romaner, men det först under 40-talet som han lyftes fram som en verkligt betydande och nyskapande författare. Allra längst nådde hans på en gång strängt objektiva och djupt solidariska berättelsekonst nog i de berättelsesamlingar han publicerade under 40-talet ¿ Smärre berättelser och Nya berättelser. Under 50-talet skrev han också en rad reseböcker. I Platsens ande (utkommen 1995) skildrar Lars Andersson, även han Värmlandsförfattare, Aurells ovanliga livshistoria på ett fängslande vis och ger även insiktsfulla analyser av hans verk. Det är också han som har samlat Aurells sena kortare berättelser i urvalsvolymen Grindstolpe. Av Tage Aurell har utgivits: Tybergs gård (1932), roman Till och från Högåsen (1934), roman Martina (1937), roman Skillingtryck (1943), roman Smärre berättelser (1946), berättelser Nya berättelser (1949), berättelser Bilderbok (1950), resebok, på annat förlag Liten franska stad (1954), resebok, på annat förlag Vägar och möten ((1960), resebok, på annat förlag Samtal önskas med sovvagnskonduktören (1969), berättelser Grindstolpe (1999),berättelser

Sök bland våra böcker och författare

Sök bland våra böcker och författare