Karl Vennberg

Karl Vennberg föddes 1910 i Blädinge, Småland och avled 1995. Fadern var lantbrukare. Karl Vennberg tog studentexamen i Lund 1931. Han studerade humaniora i Lund och vid Stockholms högskola och har medarbetat i Horisont, BLM och 40-tal. 1941-44 var han verksam som litteraturkritiker i Arbetaren samt i Vi och Aftontidningen, 1946-47 kulturredaktör i Aftontidningen , 1957-75 i Aftonbladet .

Han blev belönad med De nios pris 1957, Bellmanspriset 1960, Litteraturfrämjandets stora pris 1963, Nordiska rådets litteraturpris 1972, Carl Emil Englundpriset 1979 och Pilotpriset 1993. Han blev ledamot av De Nio 1962 och fil. hedersdr. i Stockholm 1980.

Karl Vennberg blev vid sidan av Lindegren fyrtiotalismens portalfigur och dessutom dess främsta teoretiker. I sin analytiskt präglade poesi har han pendlat mellan ironisk skepsis och desperation och försonligare tongångar - han har kallats en skeptiker med trosbehov. Som socialist företrädde Karl Vennberg bland annat på 50-talet en politisk tredje ståndpunkt. Han var en betydande essäist och en generös dagskritiker. 1937 debuterade han med Hymn och hunger.

Ur Litteraturhandboken, Forum.
För verkförteckning se densamma.

Karl Vennberg

Karl Vennberg föddes 1910 i Blädinge, Småland och avled 1995. Fadern var lantbrukare. Karl Vennberg tog studentexamen i Lund 1931. Han studerade humaniora i Lund och vid Stockholms högskola och har medarbetat i Horisont, BLM och 40-tal. 1941-44 var han verksam som litteraturkritiker i Arbetaren samt i Vi och Aftontidningen, 1946-47 kulturredaktör i Aftontidningen , 1957-75 i Aftonbladet .

Han blev belönad med De nios pris 1957, Bellmanspriset 1960, Litteraturfrämjandets stora pris 1963, Nordiska rådets litteraturpris 1972, Carl Emil Englundpriset 1979 och Pilotpriset 1993. Han blev ledamot av De Nio 1962 och fil. hedersdr. i Stockholm 1980.

Karl Vennberg blev vid sidan av Lindegren fyrtiotalismens portalfigur och dessutom dess främsta teoretiker. I sin analytiskt präglade poesi har han pendlat mellan ironisk skepsis och desperation och försonligare tongångar - han har kallats en skeptiker med trosbehov. Som socialist företrädde Karl Vennberg bland annat på 50-talet en politisk tredje ståndpunkt. Han var en betydande essäist och en generös dagskritiker. 1937 debuterade han med Hymn och hunger.

Ur Litteraturhandboken, Forum.
För verkförteckning se densamma.

Sök bland våra böcker och författare

Sök bland våra böcker och författare