Tove Lifvendahl

"Efter att ha varit engagerad och verksam inom politiken, näringslivet och det ideella samhället kände jag att jag ville skriva en bok om de speciella och viktiga människor som jag mött på alla dessa arenor - de som tänker och gör nytt.
  Vi befinner oss i ganska låsta positioner i det här samhället. Alla sfärer har egna uppsättningar av regler, koder och cementerade föreställningar. Jag tror att vi måste sluta älta varför det är problem och istället röra oss mot ett samtal om hur vi kan lösa dem.
    Jag är övertygad om att de som sitter inne med nycklarna till ett sådant samtal är de som redan har börjat förändra och förbättra. De, som oavsett bakgrund och politisk färg, har en stark övertygelse om värdigheten hos människor och samhälle.
    Jag kallar dem sociala entreprenörer, och menar med det människor som har modet och viljan att tänka och skapa nytt inom sociala områden och människonära verksamheter. Jag tror att politiken kan göra en del - förenkla, röja hinder och underlätta. Men själva byggandet av ett starkare och varmare samhälle måste vi göra själva."

Tove Lifvendahl
 

 

Läs mer om Tove på hennes egen hemsida www.lifvendahl.com

Tove Lifvendahl

Tove Lifvendahl

"Efter att ha varit engagerad och verksam inom politiken, näringslivet och det ideella samhället kände jag att jag ville skriva en bok om de speciella och viktiga människor som jag mött på alla dessa arenor - de som tänker och gör nytt.
  Vi befinner oss i ganska låsta positioner i det här samhället. Alla sfärer har egna uppsättningar av regler, koder och cementerade föreställningar. Jag tror att vi måste sluta älta varför det är problem och istället röra oss mot ett samtal om hur vi kan lösa dem.
    Jag är övertygad om att de som sitter inne med nycklarna till ett sådant samtal är de som redan har börjat förändra och förbättra. De, som oavsett bakgrund och politisk färg, har en stark övertygelse om värdigheten hos människor och samhälle.
    Jag kallar dem sociala entreprenörer, och menar med det människor som har modet och viljan att tänka och skapa nytt inom sociala områden och människonära verksamheter. Jag tror att politiken kan göra en del - förenkla, röja hinder och underlätta. Men själva byggandet av ett starkare och varmare samhälle måste vi göra själva."

Tove Lifvendahl
 

 

Läs mer om Tove på hennes egen hemsida www.lifvendahl.com

Sök bland våra böcker och författare

Sök bland våra böcker och författare