Meny
Sök på Wahlström & Widstrand
Välj ålder
Alla genrer
Alla serier
Format

Manus

Wahlström & Widstrand är ett imprint hos Albert Bonniers Förlag och manushanteringen är därför gemensam.

Wahlström & Widstrand har en bred och varierad utgivning som består av både svensk och utländsk skönlitteratur, samt lyrik. Däremot ger vi inte ut barn- och ungdomsböcker och inte heller facklitteratur.

Om du har skrivit ett manus är du välkommen att skicka det till oss. Vi tar inte längre emot pappersmanus, utan du skickar in ditt manus med följebrev via vårt digitala manussystem här: http://manus.albertbonniersforlag.se. Vi ser gärna att du använder dig av PDF-format och tar helst emot fullständiga manus, eftersom det underlättar vår bedömning. Ditt följebrev behöver inte vara långt, det räcker med några rader om dig själv och ditt manus.

Vi strävar efter att återkomma med besked inom cirka tre månader.

Vid frågor kring manus kan du mejla till manus@albertbonniers.se.

  • Sveavägen 56
  • Box 3159
  • S-103 63 Stockholm