Meny
Sök på Wahlström & Widstrand
Välj ålder
Alla genrer
Alla serier
Format
Johanna Ekström

Foto: Helén Karlsson

Johanna Ekström
Johanna Ekström, född 1970, bor och arbetar i Stockholm. Hon är främst verksam som författare men är också konstnär. Hon har ett pågående samarbete med koreografen Björn Elisson där hon skriver underliggande synopsis till hans performanceverk. Ibland, som i verket Minnesdvärgar (Dansens Hus 2007) medverkar hon med texter som spelas in som voice over.


Johanna Ekström har utkommit med sju diktsamlingar: Skiffer, Vitöga, Rachels hus, Gå förlorad och Det enda främmande, en prosalyrisk bok; Fiktiva dagboken, samt två novellsamlingar; Vad vet jag om hållfasthet och Titta, hon kryper. Hösten 2004 utkom hon med romanen Avskedsstafetten.

När Johanna debuterade som 22-åring med diktsamlingen Skiffer prisades hon av kritiker för sin språkliga mognad och sitt pregnanta bildspråk. Hennes första prosalyriska bok beskrevs av Bo Gustavsson i Upsala Nya tidning som "en fascinerande rapport från ett konstnärskap i vardande, ett både personligt och tidstypiskt dokument från rastlöshetens och ovisshetens 90-tal". Han skrev också: "Hennes dikter borrar sig in i komplexa tillstånd där psyke och natur, dröm och vaka bildar en enda fortgående process." Om hennes första novellsamling, Vad vet jag om hållfasthet, skrev Anne Brügge i Arbetarbladet att hon redan med sin första novellsamling når mästarklass. Örjan Abrahamsson skrev i GT: "I mötet mellan det prosaiskt handfasta och språkligt flyktiga uppstår ofta en märkvärdig, tilltalande spänning/.../när författaren lyckas finna det precisa tonfallet uppstår en suggestiv närvaro i texten."
 Diktsamlingen Jag ska vakna stående (2003) prisades också av kritikerna. Bland annat skrev Arne Johnsson i Aftonbladet: "I Johanna Ekströms diktsamling lyssnar jag till en fascinerande, insisterande och vacker röst som berättar utanförskapets syner och drömmar, de gestalter av ord och skugga som kommer och går i oss ...". 
Tommy Olofsson skrev i Svenska Dagbladet: "Hon skriver med en etsande kraft, och jag är övertygad om att hennes dikter kan beröra många läsare, kanske till och med ge en smula tröst." Även Sydsvenskans Miranda Landen lovordade hennes verk: "... en helt enastående samling dikter: här finns en inlevelse och djärvhet som aldrig förr och ett fräscht och pulserande bildspråk."

Hösten 2004 utkom Johanna Ekströms första roman, Avskedsstafetten. Det är en vacker och stark berättelse om sorg och saknad, om besatthet och begär. Spelplatsen är London, men här finns också andra landskap: barndomens Västmanland och Frankrike, Stockholm och minnen av föräldrarnas skilsmässa och inte minst drömmarnas landskap, ofta svarta, hotfulla men fyllda med tecken möjliga att tyda under resans gång.
 I novellsamlingen Titta, hon kryper beskriver Johanna Ekström en tillvaro där mänskliga relationer balanserar på en skör gräns mellan ljus och mörker. Träffsäkert målar hon upp det kärleksfulla och ömsinta såväl som det obehagliga och våldsamma i människors möten.Diktsamlingen Det enda främmande utkom våren 2008. Pressreleasen beskriver Johanna Ekströms sjunden diktsamling på följande sätt: ”I drastiska och klara bilder gestaltar hon det ofta paradoxala sambandet mellan tillblivelse, bortvändhet och närvaro.” Nedan följer utdrag ur några av recensionerna.Tommy Olofsson i SvD:”Det enda främmande, visar en förtvivlad kraft och aggressivitet av ett slag som erinrar om … Plath och Hughes. Hon är stundtals desperat och uttrycker detta med drabbande kraft, hämningslöst och självuttömmande. … Utan omsvep men med drabbande uttryck och träffande metaforer.

Johanna Ekström kan skriva på gränsen till det uthärdliga, som Lars Norén när han ännu skrev lyrik eller som Ingegerd Kallenbäck på senare år. Här finns en högspänning som väcker undran och bävan.”Carl Magnus Hedefalk, Värmlands Folkblad:”Hennes nya diktsamling heter Det enda främmande och hon anknyter här till ett tema som var aktuellt redan i hennes första bok, Skiffer från 1993. Där formulerar hon det främmande så här: ”ett främlingskap, att förbli ensam med sig själv, det okändaste av alla”. 
I den nya boken upprepar hon detta påstående: ”det enda främmande i rummet är jag själv”. 
… 
Johanna Ekström skriver en anspråkslös och exakt poesi som envetet varierar och provar ensamhetens och det främmandes gränser. Hennes nya bok är vacker och konsekvent.

Eva Elmgren, Borås Tidning:

Varje utsägelse är en seger över den avgrund som hotar i Johanna Ekströms sjunde diktsamling Det enda främmande. Med ett avkännande språk iscensätter hon det inre dramat och ”Anspänningen i den lugna bortvändheten”.

Tillblivelsen, inträngandet i världen, det vill säga födelsen ”sker med hjälp av håligheter”. Förnimbara tomrum öppnas på glänt mot omvärlden, och poeten deltar i skapandet.

”Utan ensamheten/vaknar kniven”, och ”Genom språket glider skärande trådar”, skriver Johanna Ekström. Det är knivskarpt och blodfullt. Poeten anförtror den levande upplevelsen åt ordet.

Ögonblicksbilder som orden Ut! Ur! ger ett särskilt eftertryck genom att Johanna Ekström isolerar dem typografiskt på en egen rad. Det är aggressivt, och vad det handlar om är närvaro i nuet. Det är i denna närvaro den poetiska texten får kontakt med den sinnliga världen och fångar nuet som hon för ihop till en enda punkt i tidens flöde.

Språket självt kommer och inviterar läsaren. Det är en mogen lyrikers röst. Johanna Ekströms penna är knivskarp och hon skär djupt. Hon utmejslar med säker hand och övervinner språkets motsträvighet, och får själva tomrummet att ljuda och bli röst.

Jaget som förs in i bilden kommer till tals först då det inte längre talar såsom något yttre och främmande. När jaget gömmer sig självt i språket är det samtidigt helt och fullt närvarande. ”Först när jag rörde vid ditt språk / rörde du vid mig” skriver Johanna Ekström. Det är denna närvaro och varje utsägelse som särskilt tydligt segrar över den avgrund som hotar.

Som läsaren vid det här laget kunnat konstatera, har en betydande röst intagit sin plats.

Matilda Södergran (Tidningen Kulturen):

Texterna kapitulerar i ett slags främlingsskap – hårdheten i det okvävda hos det okända – det enda främmande, som om omöjligheten att lära känna det växer starkare istället för att övervinnas, att ge upp inför något oöverkomligt. Men där stannar inte texten.

Den stäms in ett överskådligt fält med närmanden, steg mot just det enda främmande, som en mötesplats för tanken och kroppen, en vilja att förändra det stipulerade tillståndet.Sven Nyberg (Norrbottens-Kuriren):

Jag beundrar Johanna Ekströms allvar och konsekvens. Ingen kompromissjävel släpps över bron.Avskedsstafetten

Johanna Ekström

En ung kvinna lämnar till synes utan förklaring sin man och blir förälskad i en annan, som dock...

 • Genre: Svensk skönlitteratur
 • Bandtyp: E-bok
 • Recensionsdatum: 2013-03-07
 • Utgivningsår: 2013

Titta, hon kryper

Johanna Ekström

I sin novellsamling Titta, hon kryper beskriver Johanna Ekström en tillvaro där mänskliga...

 • Genre: Svensk skönlitteratur
 • Bandtyp: E-bok
 • Recensionsdatum: 2012-09-24
 • Utgivningsår: 2012
Titel / Författare
Ålder
Genre
Datum
Skriv ut
ajaxLoader
Visar 7 av 7 träffar
 • Sveavägen 58, nb
 • Box 3159
 • S-103 63 Stockholm